Regulament

Acest document este scris la masculin doar în scop de comoditate la citirea sa. Acest document face referință la femei și la bărbați în egală măsură. Citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare. Termenii și condițiile detaliate în acest document (în continuare: ”termenii și condițiile”) sunt valabile oricărui utilizator care alege să utilizeze serviciile sistemului (în continuare: ”site-ul Zipy” sau ”site-ul”). Oricine efectuează o acțiune pe site-ul Zipy (în continuare: ”utilizator”) declară că a luat la cunoștință termenii și condițiile de utilizare a site-ului și că le acceptă, și că acesta și/sau reprezentantul său nu va avea nicio revendicare și/sau pretenție și/sau cerere împotriva site-ului Zipy, proprietarii site-ului, operatorii site-ului, înafara pretențiilor legate de încălcarea obligațiilor site-ului conform termenilor și condițiilor. Doar regulile care se vor publica în acești termeni și condiții vor fi obligatorii față de utilizatorii site-ului pentru site-ul Zipy care se află în posesia ZIPY HOLDINGS LTD (în continuare ZIPY HOLDINGS), societate privată 515226421. ZIPY HOLDINGS LTD își rezervă dreptul să modifice termenii și condițiile de utilizare periodic, la propria sa discreție, însă orice modificare va fi aplicabilă doar produselor și/sau serviciilor achiziționate după modificare.

 1. General.
  1. Site-ul Zipy oferă servicii de comerț electronic utilizatorilor.
  2. Site-ul Zipy funcționează ca intermediar între site-urile de comerț electronic și platformele de plată (în continuare ”site-urile partenere”), inclusiv, www.amazon.com, www.ebay.com, www.dx.com, www.aliexpress.com, www.paypal.com, www.asos.com și utilizatori.
  3. Site-ul Zipy funcționează ca intermediar între proprietarii companiilor române (în continuare: ”vânzători parteneri”) și utilizatori.
  4. Utilizatorii care achiziționează și/sau utilizează produsele și/sau serviciile site-urilor partenere prin intermediul site-ului Zipy, intră sub incidența termenilor și condițiilor de utilizare a site-urilor partenere.
  5. Utilizatorul care este de acord cu termenii și condițiile de utilizare a site-ului Zipy, este de acord cu termenii și condițiile de utilizare a oricărui site partener pentru care se oferă serviciul site-ului Zipy.
  6. Utilizatorul este unicul răspunzător de protejarea parolei/lor pentru site și/sau profilul său personal de pe site cu toate cele legate de acesta.
  7. Utilizatorul confirmă prin aceasta, că i s-a clarificat despre perturbații care pot avea loc pe parcursul utilizării site-ului care sunt legate direct de operarea site-ului și/sau de defecțiuni care se pot cauza de către părți terțe inclusiv companii care furnizează servicii de internet, companii care oferă servicii de stocare a datelor, companii care furnizează infrastructură de internet. Utilizatorul o scutește pe ZIPY HOLDINGS LTD de orice răspundere și/sau daună și/sau pagubă și/sau plată care i se va cauza acestuia datorită celor susmenționate.
  8. ZIPY HOLDINGS LTD are dreptul deplin la orice moment să modifice și/sau să întrerupă orice element și/sau caracteristică a site-ului conform propriei voințe fără obligația de înștiințare a utilizatorului despre aceasta sub nicio formă.
  9. Utilizatorul certifică prin aceasta faptul că are capacitatea legală și vârsta legală conform legii de a încheia un contract cu caracter obligatoriu. Utilizatorul a împlinit cel puțin 18 ani pentru a putea utiliza site-ul în mod legal.
  10. Societatea ZIPY HOLDINGS LTD are dreptul ca la orice moment și la latitudinea sa și fără necesitatea unei explicații de orice gen, să scoată orice conținut care a fost publicat de către utilizator pe site-ul Zipy inclusiv comentariile despre conținuturi care s-au publicat de către alți utilizatori.
  11. Societatea ZIPY HOLDINGS LTD are dreptul ca la orice moment și la latitudinea sa și fără necesitatea unei explicații de orice gen, să șteargă și/sau să suspende și/sau să întrerupă total activitatea unui utilizator al site-ului Zipy.
 2. Modificare termenilor și condițiilor de utilizare și a politicii de confidențialitate.
  1. După ce vă înregistrați pe site-ul nostru, putem să comunicăm cu dvs. și să vă trimitem oferte interesante prin e-mail. Pentru mai multe detalii, consultați Politica noastră de confidențialitate la următorul link: politica noastră de confidențialitate
  2. Publicitatea și alte comunicări de către noi pot utiliza cookie-uri în browserul dvs. Pentru mai multe informații despre modul de utilizare a modulelor cookie, consultați politica privind cookie-urile în politica noastră de confidențialitate.
  3. ZIPY HOLDINGS LTD își rezervă dreptul de a modifica și/sau scoate și/sau adăuga sau anula termenii și condițiile de utilizare a site-ului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă și/sau obligația de motivare în materie.
  4. Modificările făcute de ZIPY HOLDINGS LTD se vor aplica tuturor utilizatorilor site-ului odată cu data efectuării modificărilor.
 3. Reguli de comportament al utilizatorilor.
  1. ZIPY HOLDINGS LTD își rezervă dreptul de a redacta și/sau modifica și/sau șterge conținutul utilizatorilor fără a fi necesară înștiințarea și/sau motivarea în materie.
  2. Utilizatorul nu va utiliza site-ul Zipy în nicio formă care este interzisă conform legii.
  3. ZIPY HOLDINGS LTD, inclusiv operatorii site-ului, proprietarii companiei și orice alte persoane, care au legătură cu proiecția sistemului, nu sunt răspunzători de orice daună corporală și/sau morală care se poate cauza de către conținutul postat de către utilizatorii site-ului Zipy.
  4. Utilizatorul nu va publica sau difuza prin site niciun material care încalcă în orice modalitate drepturile altor persoane, care este amenințător, ofensiv, inducător în eroare, jignitor, defăimător, dezgustător, care penetrează/încalcă confidențialitatea, care este grosolan, obscen sau criticabil, care încurajează un comportament infracțional, care constituie o infracțiune civilă și/sau încalcă în alt mod orice lege și/sau legislație și/sau care include publicitate sau instigare în legătură cu vreun produs sau serviciu.
  5. Utilizatorul nu va utiliza detalii și/sau parole și/sau conținut al altor utilizatori în mod ilegal.
  6. Utilizatorului îi este interzis să utilizeze bucăți de cod și/sau algoritme și/sau programe de orice fel în scopul colectării de informații de pe site-ul Zipy.
  7. Utilizatorului îi este interzis să deschidă un cont pentru altă persoană fără acordul explicit al acesteia și/sau să deschidă un cont pentru un grup sau o persoană terță.
  8. Utilizatorului îi este interzisă imitarea unei persoane fizice sau juridice și/sau reprezentarea sa în mod necorespunzător și/sau apartenența sa unei persoane și/sau unui anume grup.
  9. Utilizatorul este de acord prin aceasta ca o parte din datele sale personale să fie furnizate site-urilor partenere și/sau vânzătorilor parteneri precum apar acestea pe site-ul Zipy și/sau precum le-a definit utilizatorul pe parcursul utilizării site-ului Zipy inclusiv adresa poștală, numărul de telefon de contact, e-mailul cu care s-a înregistrat utilizatorul, numele întreg și orice alt detaliu care va fi necesar pentru a furniza serviciul pe care îl oferă site-ul Zipy.
  10. ZIPY HOLDINGS LTD nu salvează detalii de credit pe serverele companiei și/sau pe niciun mijloc care aparține exclusiv companiei ZIPY HOLDINGS LTD și nu distribuie și/sau împărtășește sub nicio formă și prin niciun canal aceste detalii.
 4. Proprietate intelectuală și mărci comerciale.
  1. Toate materialele și/sau conținutul și/sau sistemele și/sau algoritmii site-ului sunt proprietatea exclusivă a societății ZIPY HOLDINGS LTD și/sau sunt utilizați sub aprobarea explicită a deținătorilor drepturilor proprietarilor.
  2. Orice copiere, distribuire, difuzare, publicare, utilizare sau modificare printr-o altă modalitate a site-ului și/sau a secțiunilor acestuia fără acordul prealabil explicit în scris din partea ZIPY HOLDINGS LTD, sunt interzise în mod categoric. Orice încălcare a celor menționate în acest articol, poate cauza încălcarea drepturilor de autor, drepturilor mărcilor comerciale sau drepturilor de proprietate intelectuală, într-o modalitate care poate impune sancțiuni și/sau amenzi penale și/sau civile utilizatorului conform legislației.
  3. A nu se modifica și/sau edita și/sau adăuga elemente grafice și/sau text și/sau muzică și sunete pe toate aspectele chiar și în cazurile în care există acordul explicit din partea ZIPY HOLDINGS LTD de utilizare a conținutului site-ului. Toate mărcile comerciale care apar pe site sunt în posesia exclusivă a societății ZIPY HOLDINGS LTD.
  4. Utilizatorul nu va publica sau urca pe site niciun material și/sau conținut pe toate aspectele, asupra căruia respectivul utilizator nu deține aprobarea explicită a deținătorului drepturilor de autor asupra materialului și/sau conținutului.
  5. Societatea ZIPY HOLDINGS LTD și operatorii acesteia, directorii acesteia, angajații și asociații acesteia nu sunt răspunzători pentru orice încălcare a proprietății intelectuale și/sau a unui drept moral și/sau încălcarea utilizării mărcilor comerciale a unei părți terțe de către utilizatorul înregistrat pe site-ul Zipy.
  6. Răspunderea pentru o infracțiune de drepturi de autor și/sau proprietate intelectuală care a fost săvârșită de către un utilizator nu se aplică societății ZIPY HOLDINGS LTD. Orice infracțiune săvârșită de către utilizatorul site-ului Zipy este sub răspunderea deplină și exclusivă a utilizatorului.
  7. ”Zipy” precum și orice altă marcă comercială care apare pe site care include cuvântul ”Zipy”, fie că este vorba despre o marcă comercială care conține doar cuvinte/litere fie că este vorba despre o marcă comercială proiectată și/sau grafică, este o marcă comercială a societății ZIPY HOLDINGS LTD, face parte din patrimoniul acesteia, iar toate drepturile legate de aceasta îi sunt rezervate. Toate celelalte mărci care apar pe site sunt patrimoniul proprietarilor legali.
 5. Lipsa de răspundere.
  1. Utilizatorul a luat la cunoștință și înțelege că toată utilizarea site-ului este doar pe răspunderea și/sau riscul utilizatorului și/sau din partea acestuia. Societatea ZIPY HOLDINGS LTD și operatorii acesteia, directorii, angajații și asociații acesteia nu se obligă și nu declară că activitatea site-ului va fi adecvată și/sau disponibilă și/sau regulată în orice moment. Orice daună și/sau pagubă care se poate cauza defectului funcționării site-ului Zipy este doar răspunderea utilizatorului.
  2. Societatea ZIPY HOLDINGS LTD și operatorii acesteia, directorii acesteia, angajații și asociații acesteia nu sunt răspunzători și/sau garanți ai comportamentului anormal și/sau infracțional și/sau dăunător al unei terțe părți de la care se achiziționează produsele și/sau serviciile prin site-ul Zipy.
  3. Produsele și serviciile de pe site sunt prezentate cu bună-credință și fără filtrare anterioară de către societatea ZIPY HOLDINGS LTD. Prezentarea acestora nu reprezintă o recomandare și/sau exprimare a unei opinii din partea societății despre natura produsului și/sau serviciului, caracteristicile acestora și/sau calitatea acestora.
  4. Societatea ZIPY HOLDINGS LTD și operatorii acesteia, directorii acesteia, angajații și asociații acesteia nu sunt răspunzători pentru daune și/sau pagube care sunt cauzate datorită deciziei utilizatorului în legătură cu achiziționarea unui produs și/sau serviciu oferit de către site-ul Zipy.
  5. Utilizatorul este de acord să compenseze și să despăgubească societatea ZIPY HOLDINGS LTD și operatorii acesteia, directorii acesteia, angajații și asociații acesteia pentru orice pretenție și/sau cerere, inclusiv cheltuieli și onorariul avocaților, care rezultă sau care au legătură cu activitatea sa care nu corespunde acestor termeni și condiții și/sau care este ilegală.
  6. Utilizatorul are unicul răspunzător asupra interacțiunii cu o companie și cu alți utilizatori de pe site. Utilizatorul final eliberează pe ZIPY HOLDINGS LTD de orice pretenție, cerere, datorie legate de orice produs și/sau serviciu al companiei și/sau al site-ului partener și/sau al vânzătorului partener și/sau al unei părți terțe pentru care site-ul oferă servicii, de orice acțiune a celor detaliați, inclusiv eșecul unei companii și/sau al site-ului partener și/sau al vânzătorului partener și/sau al unei părți terțe pentru care site-ul oferă servicii, de a funcționa conform oricărei legi precum și eșecul celor detaliați de a respecta termenii tranzacției, precum și în legătură cu orice interacțiune, fie online fie offline, cu orice alt utilizator.
  7. Societatea ZIPY HOLDINGS LTD nu este răspunzătoare pentru daune și/sau pagube care se cauzează produselor și/sau articolelor și/sau serviciilor pe care site-ul Zipy le furnizează consumatorului de către o parte terță inclusiv cazuri care includ, dar nu se limitează la dezastre naturale, războaie și greve.
  8. Societatea ZIPY HOLDINGS LTD nu este răspunzătoare pentru greșeli de tipar și/sau stabilirea prețurilor și/sau informații ascunse de utilizator a căror sursă este într-un conținut care nu a fost creat la originea sa de către societatea ZIPY HOLDINGS LTD și operatorii acesteia.
  9. Societatea ZIPY HOLDINGS LTD nu este răspunzătoare pentru plățile de impozite, taxe vamale, TVA și/sau orice altă suprataxă care se va impune asupra coletului, care a fost comandat prin site-ul Zipy, de către autoritățile locale.
  10. Societatea ZIPY HOLDINGS LTD nu este răspunzătoare pentru furnizarea de detalii incorecte de către utilizator la momentul achiziționării. Orice daună și/sau prejudiciu mental sau moral care sunt cauzate de către furnizarea detaliilor greșite sunt răspunderea exclusivă a utilizatorului și/sau a unui organ și/sau a unui reprezentant care efectuează o acțiune din partea acestuia.
  11. Utilizatorul certifică faptul că a citit ghidul ”E bine de știut! în care există informații necesare în legătură cu acțiunile care trebuie efectuate în cazurile în care există o problemă cu o comandă.
 6. Politica de expediere, returnare a produselor și anulare a comenzilor.
  1. Din cele menționate la art. 1, se clarifică prin aceasta utilizatorului, cum că politica de returnare a produselor și anularea comenzilor este sub incidența politicii și legilor statului în care se află vânzătorul și sunt sub incidența termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului de comerț electronic pentru care oferă servicii site-ul Zipy.
  2. Tranzacția plasată pe site-ul Zipy nu poate fi anulată după plasarea comenzii, incluziv pe toate site-urile partenere pentru care site-ul Zipy furnizează servicii.
  3. Produse și/sau articole care sunt comercializate de către vânzătorii parteneri sunt sub incidența legilor române cu tot ceea ce presupune aceasta.
  4. Este răspunderea utilizatorului să achite taxa de expediere a articolului și/sau produsului care este returnat vânzătorului și/sau companiei și/sau partenerului site-ului Zipy.
  5. În cazul în care există o întârziere a livrării comenzii/lor la adresa care a fost furnizată la momentul achiziționării, trebuie anunțată societatea ZIPY HOLDINGS LTD, care operează site-ul Zipy, printr-un mesaj scris despre întârzierea comenzii/lor. Trebuie anunțat despre întârziere nu mai târziu de 40 de zile de la data plasării comenzii/lor în cazul în care a fost plasată de pe site-ul Ebay, iar dacă comanda a fost plasată pe site-ul Ali Express înștiințarea în scris despre întârzierea comenzii va ajunge de la client nu mai târziu de câteva zile după data estimată de livrare a produsului. În cazul primirii înștiințării conform termenilor stabiliți la acest articol, societatea ZIPY HOLDINGS LTD va deschide procedura de deschidere a unei adrese (în continuare: ”Caz”) împotriva vânzătorului conform condițiilor protecției consumatorului respectivului site partener de pe care s-a/u achiziționat produsul/ele. Societatea ZIPY HOLDINGS LTD nu este răspunzătoare în legătură cu rambursarea banilor și/sau a articolelor și/sau decizia finală în legătură cu despăgubirea cumpărătorului. Societatea ZIPY HOLDINGS LTD va acționa conform deciziei respectivului site partener față de care se desfășoară procedura.
  6. Expedierea produsului se efectuează conform politicii platformei de pe care s-a comandat produsul și cu răspunderea acesteia. Timpul de livrare diferă de la produs la produs conform platformei sau vânzătorului specific al produsului și apare în detaliile produsului de pe site.
  7. Articolele comandate de pe Amazon - deoarece majoritatea produselor de pe Amazon nu se trimit către Romania ci se trimit printr-un depozit în SUA, nu se poate apela la protecția consumatorului în cazul unei probleme cu produsul și nu există posibilitatea de returnare a produselor.