facebook
  • Aliexpress
  • eBay
  • Amazon
Un moment...
Înregistrare
Înregistrare
Logare
0 0

Kinder Seiz Tender Kinder Handschuhe Gloves Wintersport Fingerhandschuhe WGL01010K

Prețul produsului 333.1 Lei
Preț după reducere  206.5 Lei
-38%
eBay
Acesta este prețul final. Prețul acestui produs include TVA, taxe vamale și alte taxe.
Costul livrării
(pentru 1 buc.)
Gratuit!
60.3 Lei 60.3 Lei 60.3  Lei
Timp estimat de livrare 25 de zile, în medie
Status Noi
Mărime

Selectează
Cantitate
1 bucăți disponibile
Produsul acesta nu poate fi livrat în Romania
Introdu o greutate estimată a unui element și dă clic pe "Estimează" pentru a afla costul de livrare
Greutatea aproximativă
gram
Produse achiziționate: 0
Toate produsele de pe site-ul web include o „protecție vamală”. Dacă vi se solicită să plătiți vama și alte taxe, vom acoperi toate cheltuielile
Serviciul de protecție a consumatorilor

Suma plătită îți este returnată complet dacă produsul nu este primit

Suma plătită îți este returnată total sau parțial dacă produsul primit diferă de cel descris

Vânzător
Evaluări
99.9%
Comenzi primite
521674
Țara de expediere
Magdeburg, Deutschland
Seiz Tender Kinder Handschuhe Gloves Wintersport Fingerhandschuhe WGL01010K
Condiție
Cu etichetă: articol nou, neutilizat și neutilizat în ambalajul original (cum ar fi originală) și/sau cu eticheta originală încă atașată la articol. apel toate definițiile de stat- se deschide în fereastră nouă sau filă ... mai multe despre starea subiectului
Marca
Seiz
Număr Producător
WGL01010K
Culoare
Negru
Stil
Cu fingerhandschuhe
Material
Nailon
Artikelzustand
Neu mit Etikett: Neuer, unbenutzter und nicht getragener Artikel in der Originalverpackung (wie z. B. Original­karton/‑tasche) und/oder mit noch am Artikel befestigten Originaletikett. Alle Zustandsdefinitionen aufrufen– wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet ... Mehr zum Thema Zustand
Marke
Seiz
Herstellernummer
WGL01010K
Farbe
Schwarz
Stil
Fingerhandschuhe
Material
Nylon
Perioada
1 lună calendaristică
Costuri de returnare
Cumpărător ul plătește înapoi de transport maritim
Condiții de retragere: informații suplimentare
Instrucțiuni complete de revocare Anulare Retragere au dreptul să se retragă din contract în termen de o lună, fără a motiva. perioada de așteptare este de o lună de la data, - în care ei sau un terț desemnat de aceștia, care nu este transportatorul care le-a preluat, cu condiția să fi comandat unul sau mai multe bunuri în cadrul unei singure comenzi și să fie livrate și să fie livrate în mod uniform, - pe care ei sau un terț desemnat de aceștia, altul decât transportatorul, au intrat în posesia ultimelor mărfuri, cu condiția să fi comandat mai multe bunuri în cadrul unei comenzi unice și să fie livrate separat, pentru a-și exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informeze (x-trade gmbh, körbelitzer str. 7, 39126 magdeburg, număr de telefon: 49 391 81 90 19 09, număr de fax: 49 391 81 90 19 01, adresa de e-mail: [email protected]) printr-o declarație clară (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail) cu privire la decizia lor de retragere din contract. pot utiliza formularul de retragere model atașat, dar acest lucru nu este obligatoriu. pentru a se conforma perioadei de retragere, este suficient ca acestea să trimită notificarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere. urmați revocarea dacă se retrag din acest contract, le vom rambursa toate plățile primite de la aceștia, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din faptul că au ales un alt tip de livrare decât cea mai ieftină livrare standard oferită de noi), fără a fi în mod nejustificat și cel târziu în termen de paisprezece zile de la data la care primim notificarea revocării acestui contract. pentru această rambursare folosim aceleași mijloace de plată pe care le-au utilizat în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel cu acestea; în nici un caz nu vor fi percepute pentru astfel de taxe de rambursare. putem refuza rambursarea până când primim bunurile înapoi sau până când acestea nu au furnizat dovada că acestea au returnat au fost, oricare dintre acestea este mai devreme. ei trebuie să se întoarcă sau să ne predea imediat și, în orice caz, nu mai târziu de paisprezece zile de la data la care ne informează cu privire la revocarea acestui contract. termenul este respectat dacă trimit mărfurile înainte de expirarea perioadei de paisprezece zile. acestea suportă costurile directe de returnare a mărfurilor. trebuie să plătească pentru orice pierdere de valoare a acestora numai în cazul în care această pierdere de valoare se datorează uneia pentru verificarea naturii, caracteristicilor și funcționării acestora nu au fost necesare ocoliți cu acestea. Motive de excludere sau de dispariție dreptul de retragere nu există în cazul contractelor - pentru livrarea de bunuri care nu sunt prefabricate și pentru fabricarea a căror selecție sau destinație individuală de către consumator este decisivă sau care sunt clar adaptate nevoilor personale ale consumatorului, - pentru livrarea de bunuri care pot strica rapid sau a căror dată de expirare ar fi depășită rapid; - pentru furnizarea de ziare, periodice sau ilustrate, cu excepția contractelor de subscriere. dreptul de retragere expiră prematur în cazul contractelor - au fost destinate livrării celor sigilate care, din motive de protecție a sănătății sau igienă, nu sunt adecvate pentru returnare dacă sigiliul lor a fost îndepărtat după livrare, - au fost destinate livrării dacă, după livrare, au fost amestecate inseparabil cu alte bunuri prin natura lor, - pentru livrarea de înregistrări audio sau video sau software de calculator într-un pachet sigilat, în cazul în care sigiliul a fost eliminat după livrare. formular de revocare a modelului (dacă doriți să vă retrageți din contract, vă rugăm să completați acest formular și să îl trimiteți înapoi.) - un gmbh x-trade, str. Körbelitzer 7, 39126 magdeburg, număr de fax: 49 391 81 90 19 01, adresa de e-mail: [email protected]: - prin revocare(i) I/ noi (*) au fost contractul încheiat de mine / noi (*) pentru achiziționarea următoarelor (*)/ prestarea următorului serviciu (*) - comandat e la (*)/primit la (*) - numele consumatorului (consumatorilor) - adresa consumatorului (consumatorilor) - semnătura consumatorului (consumatorilor) (numai pentru comunicarea pe suport de hârtie) - data (*) ștergere incorectă. __________________________________________________________________________________________________ în cazul participării la programul eBay Plus, cumpărătorii comerciali (care, în calitate de membru eBay plus cumpara un element care este listat pe eBay Plus) pot utiliza, de asemenea, formularul de retragere model pentru declarația de anulare.
Frist
1 Monat
Rücksendekosten
Käufer zahlt Rückversand
Rücknahmebedingungen: Weitere Angaben
Vollständige Widerrufsbelehrung Widerrufsbelehrung Widerrufsrecht Sie haben das Recht, binnen eines Monats ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt einen Monat ab dem Tag, - an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie eine oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und diese einheitlich geliefert wird bzw. werden; - an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und diese getrennt geliefert werden; Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (X-Trade GmbH, Körbelitzer Str. 7, 39126 Magdeburg, Telefonnummer: 49 391 81 90 19 09, Telefaxnummer: 49 391 81 90 19 01, E-Mail-Adresse: [email protected]) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Folgen des Widerrufs Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. Ausschluss- bzw. Erlöschensgründe Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen - zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind; - zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde; - zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen. Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen - zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde; - zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden; - zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. Muster-Widerrufsformular (Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) - An X-Trade GmbH, Körbelitzer Str. 7, 39126 Magdeburg, Telefaxnummer: 49 391 81 90 19 01, E-Mail-Adresse: [email protected] : - Hiermit widerrufe(n) ich/ wir (*) den von mir/ uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) - Bestellt am (*)/ erhalten am (*) - Name des/ der Verbraucher(s) - Anschrift des/ der Verbraucher(s) - Unterschrift des/ der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) - Datum (*) Unzutreffendes streichen. __________________________________________________________________________________________________ Bei Teilnahme am eBay Plus-Programm können auch gewerbliche Käufer (die als eBay Plus-Mitglied einen Artikel kaufen, der bei eBay Plus gelistet ist) das Muster-Widerrufsformular für die Widerrufserklärung verwenden.
Din păcate, nu putem traduce textul din imagini. Dacă conținutul nu este tradus aici, este datorită faptului că face parte dintr-o imagine.
Produsul acesta nu poate fi livrat în Romania
Introdu o greutate estimată a unui element și dă clic pe "Estimează" pentru a afla costul de livrare
Greutatea aproximativă
gram
Produse achiziționate: 0
Produsul acesta nu poate fi livrat în Romania
Introdu o greutate estimată a unui element și dă clic pe "Estimează" pentru a afla costul de livrare
Greutatea aproximativă
gram
Produse achiziționate: 0