facebook
Înregistrare
Înregistrare
Logare
0 0
eBay în română -
cumpărături ușoare din străinătate
eBay în Romană

Photographica Leica Historica 30 Jahre - Military Screw Mount Cameras by

Prețul produsului 299.9 Lei eBay
Costul livrării
(pentru 1 buc.)
Gratuit!
93.1 Lei 93.1 Lei 93.1  Lei
Timp estimat de livrare 25zile lucrătoare în medie
Status Noi
Cantitate
32 bucăți disponibile
Produsul acesta nu poate fi livrat în Romania
Introdu o greutate estimată a unui element și dă clic pe "Estimează" pentru a afla costul de livrare
Greutatea aproximativă
gram
Produse achiziționate: 15
Toate produsele de pe site-ul web include o „protecție vamală”. Dacă vi se solicită să plătiți vama și alte taxe, vom acoperi toate cheltuielile
Serviciul de Protecție a Consumatorilor

Suma plătită îți este returnată complet dacă produsul nu este primit

Suma plătită îți este returnată total sau parțial dacă produsul primit diferă de cel descris

Vânzător
Evaluări
100%
Comenzi primite
4063
Țara de expediere
Wien, Österreich
Leica Historica 30 Jahre - Military Screw Mount Cameras by
Artikelzustand
 
Artikelzustand
 
Frist
1 Monat
Rücksendekosten
Andreea zahlt rückversand
De la rücknahmebedingungen: alte angaben
Vollständige widerrufsbelehrung Widerrufsrecht Sie haben Das Recht, Binnen 30 tagen ohne angabe von Discotyp diesen Vertrag zu widerrufen. Die widerrufsfrist tradeägt 30 Tage AB dem Tag-ul o dem Sie Oder Ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der beförderer ist, Die Waren în Besitz genommen haben bzw. Pălărie. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (JO Geier GmbH) mittels einer eindeutigen ERKLÄRUNG (z. b. Ein mit der post versandter scurt, Fax Oder e-mail) über ihren entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür Ein Muster-widerrufsformular verwenden, Das totuşi nicht vorgeschrieben ist. Zur wahrung der widerrufsfrist reicht es AUS, dass Sie die mitteilung über die ausübung des widerrufsrechts vor ablauf der widerrufsfrist absenden. folgen des widerrufs wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen Alle zahlungen, Die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der lieferkosten (MIT ausnahme der zusätzlichen Kosten, Die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere art der lieferung ALS Die von uns angebotene, günstigste standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens Binnen 30 tagen AB dem Tag zurückzuzahlen, un dem Die mitteilung über ihren widerruf dieses vertrags bei uns eingegangen ist. für Diese rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, Das Sie bei der ursprünglichen transaktion eingesetzt haben, es SEI denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; în keinem toamna werden Ihnen Wegen dieser rückzahlung entgelte bereșnet. Wir können die rückzahlung verweigern, bis wir Die Waren Wieder zurückerhalten haben Oder bis Sie den nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, Suches der frühere zeitpunkt ist. Sie haben Die Waren unverzüglich und în jedem Fall spätestens Binnen 30 tagen AB dem Tag, o dem Sie uns Über den widerruf dieses vertrags unterrichten, un uns zurückzusenden Oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor ablauf der Frist von 30 tagen absenden. Sie mutrele lor Die unmittelbaren Kosten der rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen wertverlust der Waren Nur aufkommen, wenn dieser wertverlust auf einen Zur Prüfung der beschaffenheit, Eigenschaften und funktionsweise der Waren nicht notwendigen umgang mit Ihnen zurückzuführen ist. dreptul de a anula aveți dreptul de a anula acest contract în termen de 30 de zile, fără a da nici un motiv. perioada de anulare expiră după 30 de zile de la data achiziției sau a unei terțe părți în afară de transportator și indicată de dvs., posesia fizică a bunurilor. să-și exercite dreptul de anulare, trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a anula acest contract printr-o declarație clară (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail). Puteți utiliza un formular de anulare model, dar nu este obligatoriu. pentru a respecta termenul de anulare, este suficient să trimiteți o comunicare privind exercitarea dreptului de anulare înainte de expirarea termenului de anulare. Efectele anulării Dacă anulați acest contract, vă vom rambursa toate plățile primite de la dvs., inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare generate dacă ați ales un tip de livrare, altul decât cel mai puțin costisitor tip de livrare standard oferită de noi). Vom face rambursarea fără întârzieri nejustificate și nu mai târziu de 30 de zile de la data la care suntem informați despre decizia ta de a anula acest contract. Vom face rambursarea folosind aceleași mijloace de plată pe măsură ce ați utilizat pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care ați convenit în mod expres altfel; în orice caz, nu veți suporta nici o taxă ca urmare a rambursării. Putem reține rambursarea până când vom primi bunurile înapoi sau ați furnizat dovezi că ați trimis înapoi bunurile, oricare dintre acestea este mai devreme. veți trimite înapoi bunurile sau le veți preda fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care comunicați anularea de la acest contract la noi. termenul limită este îndeplinit dacă trimiteți înapoi mărfurile înainte de expirarea perioadei de 30 de zile. va trebui să suporte costul direct de returnare a bunurilor. Sunteți răspunzător numai pentru orice valoare diminuată a bunurilor rezultate din manipularea diferită de ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea mărfurilor.
Frist
1 Monat
Rücksendekosten
Käufer zahlt Rückversand
Rücknahmebedingungen: Weitere Angaben
Vollständige Widerrufsbelehrung Widerrufsrecht Sie haben das Recht, binnen 30 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 30 Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Jo Geier GmbH) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür ein Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Folgen des Widerrufs Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 30 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 30 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 30 Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. Right to cancel You have the right to cancel this contract within 30 days without giving any reason. The cancellation period will expire after 30 days from the day on which you acquire, or a third party other than the carrier and indicated by you acquires, physical possession of the goods. To exercise the right to cancel, you must inform us of your decision to cancel this contract by a clear statement (e.g. a letter sent by post, fax or e-mail). You may use a model cancellation form, but it is not obligatory. To meet the cancellation deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right to cancel before the cancellation period has expired. Effects of cancellation If you cancel this contract, we will reimburse to you all payments received from you, including the costs of delivery (except for the supplementary costs arising if you chose a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us). We will make the reimbursement without undue delay, and not later than 30 days after the day on which we are informed about your decision to cancel this contract. We will make the reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of the reimbursement. We may withhold the reimbursement until we have received the goods back or you have supplied evidence of having sent back the goods, whichever is the earliest. You shall send back the goods or hand them over to us without undue delay and in any event not later than 30 days from the day on which you communicate your cancellation from this contract to us. The deadline is met if you send back the goods before the period of 30 days has expired. You will have to bear the direct cost of returning the goods. You are only liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods.
Din păcate, nu putem traduce textul din imagini. Dacă conținutul nu este tradus aici, este datorită faptului că face parte dintr-o imagine.
Produsul acesta nu poate fi livrat în Romania
Introdu o greutate estimată a unui element și dă clic pe "Estimează" pentru a afla costul de livrare
Greutatea aproximativă
gram
Produse achiziționate: 15
Produsul acesta nu poate fi livrat în Romania
Introdu o greutate estimată a unui element și dă clic pe "Estimează" pentru a afla costul de livrare
Greutatea aproximativă
gram
Produse achiziționate: 15